2017-08-03 18:00:00, BRATISLAVA

City: BRATISLAVA

Venue address:

Venue link: Letná čitáreň Červený rak

Date, time: Thu, 08/03/2017 - 18:00