2017-07-01 21:30:00, Modra

City: Modra

Venue address:

Modra nádvorie historickej radnice

Venue link: Feliber Poetry Festival Nádvorie historickej radnice

Date, time: Sat, 07/01/2017 - 21:30

Buy tickets: Info