2017-07-01 19:30:00, BRATISLAVA

City: BRATISLAVA

Venue address:

Venue link: Hlavné námestie - deň Karlovej Vsi

Date, time: Sat, 07/01/2017 - 19:30