2017-06-10 19:00:00, Praha-Prague

City: Praha-Prague

Venue address:

Venue link: Praha žije hudbou - street music festival / Jungmannovo nám.

Date, time: Sat, 06/10/2017 - 19:00

Buy tickets: vstuné dobrovolné