2016-08-19 18:00:00, Šamorín

City: Šamorín

Venue address:

+ Marian Varga, Karpaty Magiczne
At Home Gallery, Mliečňanská 7, 93101 Šamorín, Slovakia - EU, tel: +421903255681, athome@stonline.sk

Venue link: Záhrada Synagógy

Date, time: Fri, 08/19/2016 - 18:00