19 Okt 2011, Bratislava - počet miest obmedzený, odporúčame predpredaj!

Vstupné predpredaj 5 EUR, na mieste 7 EUR

City: Bratislava - počet miest obmedzený, odporúčame predpredaj!

Venue address:

U Očka | Karpatská 3 | 811 05 Bratislava

Venue link: U OČKA / Longital + Zapaska (UA) 2X2 Tour

Date, time: Wed, 10/19/2011 - 20:00

Buy tickets: http://www.slnkorecords.sk/sr_live.php?dsp=t