17 Aug 2012, Bratislava

City: Bratislava

Venue address:

Pod Michalskou bránou

Venue link: Čitáreň Červený rak

Date, time: Fri, 08/17/2012 - 18:00

Buy tickets: