05 Okt 2012, Bratislava

City: Bratislava

Venue address:

NULL

Venue link: KC Dunaj - krátke vystúpenie na besede

Date, time: Fri, 10/05/2012 - 20:00

Buy tickets: